Scienceforsøg om vand og luft til børn - børn og scienceScienceforsøg om vand og luft

Vi skal nu se, at vand kan gøre det modsatte af at fordampe, nemlig at fortætte (kondensere).

Dette forsøg er bedst at lave efter forsøget ”Vand fordamper”, så børnene allerede ved, at der er vanddamp i luften. På den måde kan børnene forstå begreber som dug og regn. Forsøget viser, at der dannes dug på ydersiden af et glas hvis glasset køles ned. Du kan evt. sætte glasset på stykke papir, så er det lidt lettere at se, at det bliver vådt.

Materialer

Isterninger, et glas lunkent vand (ikke for varmt), en ske til at røre rundt med. (Hvis luften er meget tør på dagen, så virker forsøget ikke optimalt.)

Øvelse

  1. Lad børnene mærke temperaturen af vandet ved at stikke en finger ned i glasset. (de må ikke røre ved glassets yderside, men skal lægge mærke til om noget forandres på den)
  2. Put isterninger i glasset og rør rundt. Spørg børnene hvad der sker. Hjælp dem til at lægge mærke til to ting: isen smelter, vandet bliver koldere (der skal sikkert smeltes en del isterninger, før børnene kan mærke det). Spørg børnene hvorfor vandet bliver koldere
  3. Bliv ved med at gøre vandet koldere ved at blande is i, indtil der dannes dug på ydersiden af glasset. Det er vanddamp fra luften, som danner dug på den kolde overflade. (Pointen er ikke at forklare fysikken bag processen. Det er heller ikke vigtigt, at lære børnene ordet ”kondensere”. Det vigtige er at vise at det vand, som er i luften omkring os, kan komme ud af luften som dråber.)
  4. Hjælp børnene med at sætte ord på det de ser. Fortæl at vi kalder det dug, når det sker på overflader omkring os. Vi kan se det udenfor, hvor græsset kan blive helt vådt af dug, hvis temperaturen er kold nok for eksempel om morgenen og om aftenen
  5. Relater forsøget til regn: Det samme kan ses højt oppe i luften, hvis det bliver koldt. Så dannes vanddråberne i luften og falder ned til os

Begreber

Vand, væske, luft, vanddamp, dug, regn, fordampning, fortætning, kondensering, varme, kulde, overflade, flydende vand

Se flere scienceforsøg om vand og luft:

Hvad fylder luft?

Hvorfor vasker vi hænder med vand og sæbe?