Om Science i børnehøjde.dk

Vores team

Vi brænder for at udvikle materialer og afvikle kurser for fagpersonale, og med vores forskellige baggrund giver det vores materialer og kurser en unik sammensætning af høj naturvidenskabelig og pædagogisk faglighed

Sami Widell

EKSPERTOMRÅDER

Anne Rønning

EKSPERTOMRÅDER

Søren Bredmose

EKSPERTOMRÅDER

Vi er her for at hjælpe

Vi udbyder kurser, foredrag, workshops og materialer for alle, der arbejder med med daginstitutionsbørn. Vi inspirerer til bedre oplevelser og læring i læreplanstemaerne i "Natur, udeliv og science"

Vores mission

At styrke daginstitutionsbørns oplevelser og læring i "Natur, udeliv og science" ved at inspirere det pædagogiske personale og udvikle forsøg, aktiviteter og materialer der er lette at anvende for det faglige personale.

Sami Widell

Sami er passioneret naturambassadør og kommunikationstosse i bredeste forstand. Han er uddannet forstkandidat fra KVL, og har taget en række forskellige kurser i undervisning, didaktik, formidling, kommunikation og adfærdspsykologi. Formidling, undervisning og kommunikation har altid været en stor del af Sami Widells professionelle liv. Han har igennem mange år undervist og formidlet stort set alle tænkelige fagområder fra sport og praktiske færdigheder, over teoretisk viden om dyr, natur og natur-og ressourceforvaltning til konflikthåndtering og adfærdspsykologi. Målgrupperne har været lige så varierede, og aldersspændet har været fra 1-90 år. Noget har været undervisning med afsluttende eksamen, mens andet har været formidling i uformelle læringsmiljøer, hvor hovedformålet var at skabe interesse og fascination. Formidlingen er udgåetfra en lange række forskellige organisationer, hvoraf København Zoo, Knuthenborg Safaripark, Roskilde Tekniske Skole, Forsvaret og en lang række andre kendte og mindre kendte organisationer. Formidlingen foregået på alle tænkelige platforme fra intime læringsrum til store forsamlinger over udstillinger, samt analoge og digitale medier. Sami har desuden igennem flere år været beskikket censor på ungdomsuddannelsen for dyrepassere. Desuden har han udviklet undervisningsmaterialer til flere klassetrin, samt haft ansvar for oplæring og evaluering af formidlere og undervisere. Sidst men ikke mindst, har Sami Widell været medforfatter på et par fagbøger rettet mod børn og unge. Sami er en dedikeret formidler og glæder sig ved hvordan børn og voksne får nye erkendelser, når de oplever natur og science på en vedkommende og inspirerende måde

Anne Rønning

Anne er naturvejleder og projektleder i Fredensborg kommune. Anne er uddannet lærer og har mange års erfaring med planlægning og afholdelse af læreringsforløb og naturaktiviteter fra museumsverdenen, naturskoler og NGO'er. I Fredensborg kommune står Anne for projektet "Børn Formidler Natur" som er støttet af Friluftsrådet og Novo Nordisk Fonden. Projektet retter sig mod børn, forældre og det pædagogiske personale i daginstitutionsområdet og skal støtte deres brug af naturen og styrke børnenes forståelse af Natur, Udeliv og science. Tidligere har Anne Rønning blandt andet været en del af projektet "Spring ud i Naturen" hos Friluftsrådet og været med til at udviklet kurser for naturformidlere i Danmarks Naturfredningsforening. Anne har tidligere været ansat i København Zoo, Geocenter Møns Klint og på Experimentarium, hvor hun har udviklet og afviklet læringsaktiviteter, samt formidlet naturvidenskabelige emner rettet mod børn.

Søren Bredmose

Søren er seniorforsker på DTU Energi hvor han arbejder med at forstå de materialer som skal bruges i fremtidens grønne energisystemer. Søren har en Ph.d.-grad i fysik og en bachelorgrad i filosofi, og har sideløbende med sit videnskabelige arbejde interesseret sig for kommunikation af naturvidenskabelige emner for børn og voksne. For eksempel har Søren som studerende arbejdet på Experimentarium hvor han lavede forsøg, shows og workshops for publikum. Han har skrevet ca. 30 populærvidenskabelige artikler, blandt andet i magasinet Scient som han var medstifter af. Han har skrevet to undervisningsbøger til faget Natur/Teknik. Søren er medstifter af foreningen Soapbubble.dk som laver naturvidenskabsformidling med udgangspunkt i sæbebobler til både store og små børn