Sciencepædagogik

Hvad er sciencepædagogik og en sciencedidaktisk tilgang?

Sciencepædagogik er en tilgang til undervisning og læring, der sigter mod at styrke børnenes forståelse og interesse for naturvidenskab og teknologi. Det handler om at gøre naturvidenskab og teknologi spændende og relevant ved at inddrage børnene aktivt i eksperimenter og undersøgelser, hvor de kan opleve, hvordan naturvidenskabelige principper og teorier virker i praksis.

Sciencepædagogik bygger på en konstruktivistisk læringsteori, hvor børnene selv skal opbygge deres viden og forståelse gennem aktiv deltagelse og refleksion. Det betyder, at børnene ikke blot skal modtage information fra den voksne men selv skal undersøge og eksperimentere med naturvidenskabelige fænomener og sammenhænge.

Metoden lægger vægt på at inddrage børnene i autentiske og meningsfulde problemstillinger, hvor de kan anvende deres naturfaglige viden og kompetencer til at løse konkrete problemer. På denne måde bliver naturvidenskab og teknologi ikke blot noget, der foregår i laboratorier og på universiteter, men noget der er relevant og brugbart i hverdagen.

Pædagogikken kan anvendes på forskellige niveauer og i forskellige sammenhænge lige fra vuggestuen til universitetsniveau. Det kan også kombineres med andre pædagogiske tilgange og fagområder, fx teknologisk dannelse, STEM-undervisning eller projektbaseret læring.

5 sciencedidaktiske principper i sciencepædagogik

Principperne er blevet udviklet af Broström og Frøkjær på baggrund af arbejde med science i forskellige praksisnære sammenhænge samt læringsteoretiske refleksioner:

 • Børneperspektiv og børns undren
  • I en god sciencepædagogisk praksis vil pædagogerne rette deres opmærksomhed mod børns undren og egne spørgsmål. De skaber mulighed for, at børnene får lejlighed til at reflektere og komme frem til egne mulige forståelser
 • Børn som deltagere – børns demokratiske ret til deltagelse i egen læring
  • En aktiv sciencepædagogik anlægger det grundsyn, at børn skal lære og ikke belæres. De skal være deltagere og bidrage til at konstruere egen læring
 • Børn lærer i interaktion med pædagogen
  • Barnets mulighed for at tilegne sig og konstruere sciencekundskaber styrkes gennem interaktion med vidende pædagoger, som kan relatere sciencebegreber til børnenes praktiske eksperimenter
 • Børn lærer i hverdagslivet
  • I dansk praksis er spontane scienceaktiviteter dominerende, altså forløb hvor pædagogerne indgår med støtte og forsøger at koble børnenes herognu erfaringerne til sciencebegreber
 • Professionelle pædagoger med sciencekompetencer
  • Pædagogerne med sciencekompetencer formår at sigte mod naturfagskompetencer for småbørn og samtidigt forholde sig overordnet til progression indenfor det naturfaglige område. Endvidere evner de at skabe relevans og menings for konkrettænkende børn i alderen 3-5 år.

Kilde: Broström og Frøkjær 2016

Vores tidligere kursister

Her er hvad vores glade kursister har at sige om os: